Diễn Đàn Đầu Tiên về Đức Hồng Y Văn Thuận sẽ được tổ chức tại Cologne

vào ngày ngày 13 đến 15 tháng 9 năm 2019

https://www.kardinal-van-thuan.de/de/Aktuelles/Forum/

190523 Flyer Apostel der Hoffnung VN 1

190523 Flyer Apostel der Hoffnung VN 2

190523 Flyer Apostel der Hoffnung 1

 

 

190523 Flyer Apostel der Hoffnung 2

190523 Flyer Apostel der Hoffnung EN 1

190523 Flyer Apostel der Hoffnung EN 2

Ðời tôi là một bài luận mà tôi để cho Chúa làm đoạn kết.
_____ _____

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com